Dobry księgowy – czyli jaki?

 

 

Doświadczony, kompetentny księgowy to skarb każdego przedsiębiorstwa. Jakie cechy są niezbędne w tym trudnym i wymagającym zawodzie? Na czym powinna polegać etyka zawodowa księgowego?

 

Wykształcenie, wymagania i wyzwania

 

Zawód księgowego należy do grona wysoce odpowiedzialnych. Od jego umiejętności, wiedzy i doświadczenia zależy w dużej mierze przyszłość danej firmy. Dobry księgowy musi spełniać szereg ścisłych wymogów, począwszy od wykształcenia (studia magisterskie, specjalizacja: rachunkowość) przez różnorodne doświadczenie po konieczność ciągłego aktualizowania swojej wiedzy. Osoba pracująca na tym stanowisku musi też posiadać aktualną wiedzę na temat nowoczesnego oprogramowania finansowego i znać przynajmniej jeden język obcy. Dodajmy jeszcze, że przed rozpoczęciem właściwej kariery zawodowej każdy księgowy musi przejść określoną ścieżkę certyfikacji.

 

Cechy dobrego księgowego

 

Wiedza i wykształcenie kierunkowe to podstawa. Istnieje jednak szereg dodatkowych kompetencji, niezwiązanych z rachunkowością a wymaganych od dobrego księgowego. Wymieńmy najważniejsze z nich:

 

  1. Wysoki poziom etyki zawodowej – zawód księgowego wymaga szczególnej dyskrecji i wypełniania jasno określonych zasad etycznych. Firma, powierzająca księgowemu swoje finanse, musi mieć pewność, że jego działania nie przyniosą nigdy przedsiębiorstwu szkody.

 

  1. Dokładność i przywiązanie do detalu – czyli cechy, bez których trudno wyobrazić sobie poprawne prowadzenie dokumentacji finansowej. Zadaniem księgowego jest nie tylko dokonywanie poprawnych obliczeń, ale i wyłapywanie wszelkich nieścisłości i błędnych danych.

 

  1. Komunikatywność i dostępność – to z kolei cechy, na które najczęściej zwracają uwagę właściciele firm. Większość przedsiębiorców ceni sobie możliwość uzyskania fachowej porady księgowej. Trudno o wydajną współpracę, jeżeli księgowy nie jest dostępny i unika przekazywania informacji, istotnych z punktu widzenia klienta.

 

  1. Odpowiedzialność – kluczowa cecha, odnosząca się do całości pracy księgowego. Brak podstawowych kompetencji wykonawcy może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi dla firmy.

 

  1. Umiejętność analizy i myślenia strategicznego – to cechy szczególnie istotne w przypadku księgowych, prowadzących działy finansowe dużych przedsiębiorstw. Kompetentny księgowy potrafi pomóc w optymalizacji podatków i przewidzieć ewentualny kryzys na podstawie danych z raportów finansowych.

 

  1. Chęć ciągłego dokształcania – obecnie większość księgowych musi znać nowinki technologiczne, posługiwać się nowoczesnym oprogramowaniem i wciąż aktualizować swoją wiedzę (zmiany w prawie podatkowym, ustawa o VAT, unijne prawo podatkowe itp.).

 

Odpowiedzialność zawodowa księgowego

 

Za terminowe płacenie podatków odpowiada zawsze przedsiębiorca. Na księgowym spoczywa jednak pełna odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie dokumentacji finansowej firmy. Jakiekolwiek nieprawidłowości w obliczeniach (np. zaniżanie zobowiązań podatkowych) księgowych skutkują poważnymi konsekwencjami finansowymi dla firmy.

księgowa

W przypadku strat, będących wynikiem oczywistego zaniedbania księgowego (lub biura rachunkowego), przedsiębiorca ma prawo do uzyskania odszkodowania. Każdy podmiot, prowadzący działalność księgową, musi zatem posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (za ewentualne szkody, spowodowane przez błędy w prowadzeniu dokumentacji finansowej firmy).

 

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *